Actualiteiten

Tip van de Week

De Tip van de Week is de nieuwsbrief die zakelijke klanten van Adriaanse van der Weel Advocaten wekelijks ontvangen. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief inschrijven.

 

De Tip van de Week is gebaseerd op de huidige stand van regelgeving en rechtspraak en is van algemene aard. De Tip wordt aan u gepresenteerd in circa 100 woorden en is niet aangepast aan uw persoonlijke of anderszins specifieke omstandigheden. Deze geldt derhalve niet als een persoonlijk advies.

 

Voor vragen over de Tip van de Week kunt u contact opnemen met mr. V. (Verena) Jongepier.

 

 

 • Verhuurder, let op de specificatie van de servicekosten

  Als verhuurder dient u jaarlijks een gespecificeerd overzicht van de in rekening gebrachte servicekosten te verstrekken aan uw huurders. Regelmatig doen huurders hun beklag bij de...

 • Het nieuwe jaarrekeningenrecht

  Met ingang van 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Deze wet zorgt op korte termijn al voor veranderingen op het gebied van...

 • Transitievergoeding ondanks collectieve afspraken

  Op grond van het overgangsrecht Wwz bent u geen transitievergoeding verschuldigd, indien uw werknemer recht heeft op vergoedingen of voorzieningen op grond van lopende collectieve...

 • Einde VAR-verklaring nog steeds (niet) in zicht?!

  De ontwikkelingen met betrekking tot de Verklaring Arbeidsrelatie (“VAR”) volgen zich in snel tempo op. Eerst was sprake van een vervanging van de VAR door de Beschikking geen...

 • De feitelijk beleidsbepaler is het haasje

  Bekend is dat een bestuurder aansprakelijk kan zijn voor het tekort in een faillissement, in het geval die bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Het is echter in bepaalde...