Actualiteiten

Tip van de Week

De Tip van de Week is de nieuwsbrief die zakelijke klanten van Adriaanse van der Weel Advocaten wekelijks ontvangen. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief inschrijven.

 

De Tip van de Week is gebaseerd op de huidige stand van regelgeving en rechtspraak en is van algemene aard. De Tip wordt aan u gepresenteerd in circa 100 woorden en is niet aangepast aan uw persoonlijke of anderszins specifieke omstandigheden. Deze geldt derhalve niet als een persoonlijk advies.

 

Voor vragen over de Tip van de Week kunt u contact opnemen met mr. V. (Verena) Jongepier.

 

 

 • Voldoet u aan de ‘nieuwe’ Arbowetgeving?!

  Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowetgeving in werking getreden. De invoering van de verplichting tot het opstellen van een basiscontract was een belangrijke wijziging. Een ander...

 • Een inzageverzoek op grond van de AVG, wat nu?

  In de AVG is – net als in de voorheen geldende Wbp – het zogenaamde inzagerecht voor betrokkenen opgenomen. Ieder natuurlijke persoon kan zo’n inzageverzoek doen. Wat betekent het...

 • Houd ook na een proeftijdontslag vast aan het concurrentiebeding

  U kunt de opgebouwde knowhow en goodwill binnen uw onderneming - onder andere - beschermen door met uw werknemers in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding overeen te komen. In...

 • Verstuur uw aanmaning desgewenst per e-mail

  Indien een consument waarmee u een overeenkomst hebt gesloten niet tot betaling overgaat, kunt hem per post aanmanen en incassokosten vorderen. Deze incassokosten zijn (pas)...

 • Houd alvast rekening met de compensatieregeling

  Vorig jaar tipten wij reeds over het ‘Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte’. Dit wetsvoorstel is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen. De kans dat...