Actualiteiten

5 Tips voor de aankoop van clouddiensten

Veel ondernemers overwegen (of zijn al bezig met) de inkoop van clouddiensten. Dit blijkt in de praktijk niet altijd veilig te gebeuren, wat tot risico’s voor uw bedrijf kan leiden. Het kan bijvoorbeeld misgaan bij het bepalen van de gegevens waar verschillende werknemers toegang toe krijgen of bij het maken van afspraken over beëindiging van de clouddiensten. Sommige risico’s kunnen achteraf niet meer worden hersteld. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) adviseert daarom maatregelen te treffen bij de inkoop van een clouddienst over (in ieder geval) de volgende onderwerpen: risicoanalyse, configuratie en monitoring, exitstrategie, functioneel beheer en audittoegang. Houd bij het aangaan van de overeenkomst rekening met deze punten en laat deze goed controleren.

 

Meer informatie over dit onderwerp is terug te lezen in de Factsheet ‘5 adviezen voor veilige inkoop van clouddiensten’ van het NCSC.