Actualiteiten

Accepteer niet zonder meer de ziekmelding tijdens vakantie

Wanneer uw werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, kunt u in beginsel niet langer vakantiedagen afschrijven. U mag alleen bovenwettelijke vakantiedagen afschrijven als dit schriftelijk is overeengekomen of wanneer de werknemer daarmee instemt. Als dit niet het geval is, zult u uw werknemer dus later nogmaals in de gelegenheid moeten stellen vakantie te genieten. Dit brengt kosten met zich mee, reden waarom het raadzaam is kritisch naar de vakantieziekmelding te kijken. Leg in de arbeidsovereenkomst vast dat uw werknemer zich óók tijdens vakantie ziek dient te melden conform het verzuimreglement. Stel verder de eis dat hij een (buitenlandse) arts bezoekt en een in het Nederlands of Engels opgestelde doktersverklaring overlegt. Pas dan kan worden vastgesteld of uw werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is.