Actualiteiten

Administratie- en bewaarplicht: houd ook uw subadministratie op orde!

Als ondernemer bent u verplicht te zorgen voor een deugdelijke administratie. Deze plicht bestaat onder andere uit het opstellen en publiceren van de jaarstukken alsmede deze te publiceren. Maar daar blijft het niet bij. U bent ook verplicht de subadministratie bij te houden die invulling geeft aan deze jaarstukken. U kunt hierbij denken aan journaalposten, kassaoverzichten en een lijst van debiteuren en crediteuren. De standaard bewaartermijn is zeven jaar. Indien u deze gegevens niet bewaart, riskeert u een boete van de fiscus en begaat u een economisch delict. Zorg als ondernemer voor een deugdelijke administratie en bewaar ook uw subadministratie!