Actualiteiten

Arbeidsconflict met uw werknemer? Schakel een mediator in!

Hebt u een arbeidsconflict met uw werknemer? Overweeg mediation in te zetten. Een succesvolle mediation leidt tot oplossing van het conflict. Is de mediation niet succesvol, kan de rechter die omstandigheid in uw voordeel meewegen in een ontslagprocedure. Dit laat namelijk zien dat u zich hebt ingespannen het arbeidsconflict op te lossen. Rechters wijzen een ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding eerder toe als mediation heeft plaatsgevonden. Anderzijds pakt de ontslagprocedure juist eerder negatief uit als zonder gegronde reden geen mediation is ingezet. Probeer daarom altijd minimaal éénmaal mediation in te zetten alvorens u een beëindiging van het dienstverband wegens een verstoorde arbeidsverhouding nastreeft.