Actualiteiten

AVG-Time!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt breed uitgemeten en deze week is het eindelijk zover, dan treedt die AVG in werking. Bent u er al helemaal klaar voor? Hebt u bijvoorbeeld in kaart gebracht op welke manieren u persoonsgegevens verwerkt, met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag? Is het papierwerk (uw privacyprotocol, de toestemmingsverklaringen en de verwerkingsovereenkomsten) op orde? En is voldaan aan de zogenaamde registerplicht? Zo niet, laat u hierover concreet adviseren en ga ermee aan de slag. Ook last minute kunt u namelijk nog aan de nodige verplichtingen voldoen en uw onderneming ‘AVG-Proof’ maken.