Actualiteiten

‘Battle of forms’? Wijs de algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand!

Bij het aangaan van een overeenkomst kan sprake zijn van strijd tussen uw algemene voorwaarden en die van de andere partij. De vraag is dan welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Om dit te bepalen wordt gebruik gemaakt van de ‘first-shot-rule’. Deze regel houdt in dat de algemene voorwaarden waar het eerst naar is verwezen, van toepassing zijn. Op deze regel is één uitzondering, namelijk het uitdrukkelijk van de hand wijzen van de algemene voorwaarden van de andere partij. Maak dus duidelijk dat de overeenkomst pas tot stand komt als uw algemene voorwaarden – en niet die van de andere partij - van toepassing zijn.