Actualiteiten

Bedenk goed, wat u met uw oproepkrachten doet

Werkt u met nul-urencontracten of min-/maxcontracten? Dan geldt per 1 januari 2020 dat u aan een werknemer die twaalf maanden of langer op basis van zo’n oproepovereenkomst heeft gewerkt, een contract met een vastgestelde arbeidsomvang moet aanbieden. De arbeidsomvang is gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande twaalf maanden. Er geldt geen overgangsrecht. Als een van uw oproepkrachten op 1 januari 2020 langer dan twaalf maanden voor u werkt, moet u die werknemer voor 1 februari 2020 dus gelijk een contract met vaste arbeidsomvang aanbieden. Houd daar rekening mee wanneer u nu zulke overeenkomsten aangaat of verlengt.