Actualiteiten

Benoeming van een stichtingsbestuurder? Zorg voor een uitdrukkelijk benoemingsbesluit

De statuten bepalen de manier waarop de stichtingsbestuurder moet worden benoemd. Voor benoeming is steeds een uitdrukkelijk benoemingsbesluit nodig. Wordt iemand benoemd, dan moet die benoeming worden aanvaard. De benoeming mag niet stilzwijgend gebeuren, de aanvaarding wel. Indien geen benoemingsbesluit aanwezig is, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. De betrokken ‘bestuurder’ kan niet deelnemen aan de besluitvorming en mag de stichting niet vertegenwoordigen. Dit kan betekenen dat besluiten achteraf nietig zijn of dat er te weinig bestuurders zijn om de stichting te vertegenwoordigen. Check de statuten en benoem de stichtingsbestuurder(s) door middel van een uitdrukkelijk benoemingsbesluit.