Actualiteiten

Bepaal of een handtekening op iedere pagina noodzakelijk is

In procedures speelt bewijs vaak een grote rol. Dit bewijs kan worden geleverd door alle middelen (denk aan getuigen, beeldmateriaal of documenten). Wanneer sprake is van een ondertekend document (een zogenaamde ‘onderhandse akte’) gaat daar (tussen partijen) dwingende bewijskracht van uit. Dat betekent dat de rechter de inhoud van die akte voor waar zal aannemen (behoudens tegenbewijs). Deze dwingende bewijskracht geldt echter alleen voor hetgeen op dezelfde bladzijde boven de handtekening staat; niet voor de tekst op alle andere pagina’s. Houd daar rekening mee wanneer u belangrijke contracten sluit en overweeg zo nodig iedere pagina te (laten) ondertekenen. Op die manier voorkomt u dat discussie kan ontstaan over de bewijskracht van het volledige document.