Actualiteiten

Bereid u voor op de Europese privacy verordening

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese verordening omtrent bescherming van persoonsgegevens van kracht zijn. De verordening komt in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hiermee worden de privacyrechten van alle betrokken partijen bij uw onderneming uitgebreid. Als ondernemer dient u meer maatregelen te treffen om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen. Het gaat dan vooral om inzage en verbeterings- of verwijderingsrechten. Daarnaast dient u mogelijk de verwerking van persoonsgegevens te registreren,  een privacy officer aan te stellen en een risicoanalyse uit te voeren bij (risicovolle) verwerkingen van persoonsgegevens. Bij overtreding van deze verplichtingen kan een boete worden opgelegd, hetgeen u kunt voorkomen door tijdig aan uw verplichtingen te voldoen.