Actualiteiten

Beroep u tijdig op de overbruggingsregeling

Als kleine werkgever* kunt u, wanneer een ontslag noodzakelijk is vanwege uw financiële situatie, in bepaalde gevallen een beroep doen op de zogenaamde overbruggingsregeling. Op grond van die regeling bent u – kort gezegd – uw werknemer een beperktere transitievergoeding verschuldigd. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan moet onder andere sprake zijn van een negatief eigen vermogen en drie opeenvolgende verliesgevende jaren. U dient UWV zelf bij de ontslagaanvraag te verzoeken de overbruggingsregeling toe te passen. Wanneer UWV dit verzoek afwijst, kunt u nog naar de kantonrechter stappen. Daarbij geldt een vervaltermijn van drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Dien tijdig uw verzoek in en voorkom dat u ten onrechte de volledige transitievergoeding moet betalen.

 

* Een kleine werkgever heeft gemiddeld – in de periode 1 juli tot en met 31 december van het jaar voorafgaand aan de ontslagaanvraag - minder dan 25 werknemers in dienst.