Actualiteiten

Bescherm uw werknemers tegen de warmte

Het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek geen schade aan de gezondheid van uw werknemers mag veroorzaken. Hoe hoog de temperatuur mag zijn en welke maatregelen u moet treffen is niet specifiek geregeld. Wat van u als werkgever wordt verwacht, is afhankelijk van de werkzaamheden van uw werknemers en de fysieke belasting die daarvan het gevolg is. U zult in de eerste plaats moeten nagaan of  u kunt voorkomen dat uw werknemers aan een hoge temperatuur worden blootgesteld. Als dat niet mogelijk is, kunt u overwegen de duur van de werkzaamheden in de warmte te bekorten. Als dit tropenrooster niet noodzakelijk c.q. wenselijk is, kunt u uit het oogpunt van goed-werkgeverschap nog een ijstraktatie overwegen.