Actualiteiten

Bestuurdersaansprakelijkheid & hindsight bias: wapen uzelf!

De rechter beoordeelt achteraf, vaak jaren later, of bij het nemen van een bepaald besluit sprake is geweest van bestuurdersaansprakelijkheid. Hier ligt het gevaar op de loer dat de rechter zijn beslissing baseert op basis van wijsheid achteraf (hindsight bias), in tegenstelling tot de situatie op het moment van het genomen besluit. Om discussie over de toen bestaande feiten te voorkomen, kunt u zich als bestuur wapenen. Zo kunt u de overwegingen van het bestuur schriftelijk vastleggen (bijvoorbeeld in een e-mail aan uzelf, waarmee deze direct is voorzien van een dagtekening), een vier ogen-principe hanteren, juridisch advies inwinnen en/of financiële modellen gebruiken.

 

Op 16 maart 2021 geeft Marcel Schroevers (advocaat ondernemingsrecht) voor bestuurders een workshop over bestuurdersaansprakelijkheid. Hebt u interesse en wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar: mschroevers@avdw.nl