Actualiteiten

Bestuurlijke boete? Leg u daar niet zomaar bij neer!

De inspectie SZW, voorheen bekend als de Arbeidsinspectie, kan boetes opleggen wegens overtredingen van wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Wanneer u een voornemen tot boeteoplegging ontvangt, kunt u daartegen een zienswijze indienen. Als vervolgens toch een boete wordt opgelegd, kunt u tegen deze boete in bezwaar gaan. Mocht dit allemaal niet baten, dan is een beroepsprocedure het overwegen waard. De boete moet namelijk zijn afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Zelfs indien de rechter de boete niet in zijn geheel kwijtscheldt, kan een beroep nuttig zijn. De rechter kan een boete namelijk matigen indien deze niet evenredig is.