Actualiteiten

Betaal overuren voor 1 januari 2018 uit

Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en vakantiebijslag. Deze wetswijziging brengt met zich mee dat u verplicht bent over het uitbetaalde overwerk vakantietoeslag te betalen. Deze nieuwe wetsbepaling heeft directe werking, waardoor u ook over het overwerk dat is verricht in 2017 - en pas in 2018 aan uw werknemer wordt uitbetaald - vakantietoeslag bent verschuldigd. Voorkom desgewenst dat u over deze overuren vakantietoeslag bent verschuldigd door vóór 1 januari 2018 tot uitbetaling over te gaan.