Actualiteiten

Breng uw werknemers op de hoogte van nieuwe vacatures

Net zoals veel werkgevers bent u wellicht op zoek naar nieuwe werknemers ter uitbreiding van uw personeelsbestand. Wanneer u een vacature wilt plaatsen met de bedoeling een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te gaan, is het van belang dat u eerst uw tijdelijke werknemer(s) hierover informeert. Het doel van deze verplichting is dat voor iedere werknemer dezelfde kans op een vaste baan wordt gecreëerd. De vacature dient dan ook tijdig en duidelijk ter kennis te worden gebracht van uw werknemers met een tijdelijk dienstverband. Als werkgever kunt u hiervoor de in uw onderneming reeds gangbare wijze van informatieverstrekking gebruiken.