Actualiteiten

Check of u tijdens vakantie onregelmatigheidstoeslag moet betalen

In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken zijn gemaakt over het betalen van toeslagen, zoals bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag. Deze toelage op het brutoloon van uw werknemer geldt als compensatie voor het werken op onregelmatige tijdstippen. Indien het werken op onregelmatige tijdstippen een (vast) onderdeel vormt van de opgedragen werkzaamheden, moet u deze toeslag ook tijdens de vakantie van uw werknemer doorbetalen. Dit geldt ook wanneer afwijkende afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Het vakantieloon van uw werknemer moet namelijk overeenkomen met het gebruikelijke loon. Check of u tijdens vakantie de onregelmatigheidstoeslag van uw werknemer moet doorbetalen en voorkom daarmee een loonvordering.