Actualiteiten

Check of uw huuraanzegging of -opzegging ook daadwerkelijk is ontvangen

Huurovereenkomsten woonruimte dienen conform de wet te worden opgezegd, middels een aangetekende brief of exploot. In geval van bepaalde tijd moet u als verhuurder de huurder altijd tijdig en schriftelijk informeren over het einde van de huur. In de praktijk zien we dit soort aan- en opzeggingen steeds meer digitaal gebeuren. Uit de rechtspraak volgt dat dit op zich geen probleem hoeft te zijn, maar u moet wel kunnen bewijzen dat uw bericht ook echt is aangekomen. Communiceert u altijd per e-mail met uw huurder? Vraag dan bij belangrijke berichten altijd een bevestiging van ontvangst, of verstuur toch ‘gewoon’ een brief per aangetekende post – en houd ook in de gaten of u reactie hebt gehad.