Actualiteiten

Controleer de identiteit van uw werknemers en uw onderaannemer(s) goed

Iedere werkgever, van (hoofd)opdrachtgever tot (onder)aannemer, van uitzendbureau tot inlener, is verantwoordelijk voor correcte naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en heeft een eigen inspanningsverplichting. Deze inspanningsverplichting bestaat uit de verificatieplicht, de controleplicht én de plicht om te zorgen dat ook binnen de keten wordt voldaan aan de naleving van de Wav. Het is voldoende dat één van de werkgevers in de keten een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid heeft. Ontbreekt deze, dan kunnen alle ketenwerkgevers worden beboet voor dezelfde overtreding. De boete bedraagt € 8.000,- per tewerkgestelde vreemdeling. Controleer de identiteit van uw werknemers dus grondig!