Actualiteiten

De (laatste) dag van de directeur

Morgen is de jaarlijkse ‘Dag van de directeur’. Veelal een reden om uw directeur in het zonnetje te zetten, maar mocht daartoe aanleiding zijn, dan is het tegenovergestelde natuurlijk ook mogelijk: een ontslag. Check daarbij in de eerste plaats of sprake is van een titulair of statutair directeur. Een titulair directeur is een ‘gewone’ werknemer met alle bijbehorende ontslagbescherming, die enkel de titel ‘directeur’ draagt. Voor een statutair directeur (van een bv of een nv, niet voor een stichtingsbestuurder) geldt dat ontslag eenvoudiger is, omdat deze te allen tijde door de aandeelhoudersvergadering kan worden ontslagen. Met een rechtsgeldig ontslagbesluit eindigt ook zijn arbeidsovereenkomst. Bepaal wel of er een redelijke ontslaggrond is en voldoe aan uw herplaatsingsplicht om te voorkomen dat u een billijke vergoeding bent verschuldigd.