Actualiteiten

De terugkerende werknemer: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Stel: uw werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op vanwege een nieuwe baan, maar na een aantal maanden benadert hij u met de vraag of hij kan terugkeren. Kunt u deze ex-werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden? Dit is an sich mogelijk, maar, let op, uit de wet volgt dat deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt, indien deze binnen zes maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Uw werknemer heeft in dat geval ‘gewoon’ recht op ontslagbescherming, met alle gevolgen van dien. Houd dus goed in de gaten hoe lang uw ex-werknemer al uit dienst is, alvorens hem een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden.