Actualiteiten

Decharge? Zorg voor een heldere formulering!

Door het verlenen van decharge doet de vennootschap afstand van het vorderingsrecht op een bestuurder. Decharge wordt verleend voor alle informatie die is opgenomen in het jaarverslag of is gemeld in de AvA. Dit geldt ook voor een eenpersoonsvennootschap. Iets wat u als bestuurder weet, kan niet zonder meer worden toegerekend aan u als aandeelhouder. Dit kan van belang zijn als u de aandelen gaat verkopen. Als het handelen niet is gemeld, wordt het ook niet door de decharge gedekt. In dat geval kan de opvolgende aandeelhouder/bestuurder u nog steeds aanspreken. Zorg voor een heldere formulering van de decharge, ook als u zichzelf dechargeert.