Actualiteiten

Denk ook aan het mogelijk vervallen van het concurrentiebeding bij een ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet moet een zware toets doorstaan om rechtsgeldig te worden gegeven. Het is bijvoorbeeld niet rechtsgeldig als sprake is van een gebrekkig gemotiveerde ontslagbrief, een dringende reden ontbreekt of het ontslag niet onverwijld is verleend. Vernietiging van het ontslag of het moeten betalen van een billijke vergoeding is dan het gevolg. Een bijkomende consequentie van een onterecht gegeven ontslag kan zijn dat u als werkgever geen rechten meer kunt ontlenen aan het concurrentiebeding. Hecht u veel waarde aan het beding en twijfelt u over een ontslag op staande voet? Opteer dan voor de ‘gewone’ ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.