Actualiteiten

Digitaal contracteren? Let goed op welke elektronische handtekening u gebruikt!

Overeenkomsten kunnen in beginsel vormvrij worden gesloten. Een handtekening is niet verplicht, maar is wel verstandig. Het versterkt uw bewijspositie dat de overeenkomst is gesloten. Sluit u voornamelijk digitale contracten? Onderteken het contract dan met een elektronische handtekening, zoals een gescande afbeelding van een handgeschreven handtekening, een geavanceerde (versleutelde) handtekening of een gekwalificeerde handtekening. Met een gekwalificeerde handtekening staat u het sterkste bij een bewijsdiscussie over de betrouwbaarheid van de handtekening omdat deze wordt beveiligd met een gekwalificeerd certificaat. Kies daarom bij grote belangen (zoals borgtocht) voor de gekwalificeerde handtekening. Deze biedt de juiste waarborgen om voldoende betrouwbaar te zijn en versterkt uw bewijspositie bij geschillen.