Actualiteiten

Dividenduitkering? Maak een adequate afweging voordat u besluit uit te keren!

De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) is bevoegd tot bestemming van de winst en het vaststellen van dividenduitkeringen. Die beslissing mag de AvA alléén nemen als het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves. Daarnaast moet het bestuur haar goedkeuring voor de dividenduitkering weigeren als zij voorziet dat de vennootschap haar opeisbare schulden daardoor niet kan betalen. Als de vennootschap na een dividenduitkering haar schulden niet meer kan voldoen, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan. Maak als bestuurder dus een adequate afweging voordat u instemt met dividenduitkering én leg dit schriftelijk vast!