Actualiteiten

Doe uw oproepkrachten deze maand een aanbod voor vaste arbeidsomvang!

Werknemers die op basis van een oproepovereenkomst werken, zoals bijvoorbeeld een nulurencontract of een min-maxcontract, moeten sinds 1 januari 2020 na ieder jaar in dienst een aanbod voor een vaste arbeidsomvang krijgen. Dit aanbod moet minimaal het gemiddelde aantal uren per week van het voorgaande jaar omvatten. Aan werknemers die in januari 2020 een jaar (of langer) op basis van een oproepovereenkomst werken, moet uiterlijk op 31 januari 2020 een aanbod worden gedaan. Doet u het aanbod niet? Dan heeft de werknemer recht op loon over deze uren. Hier kunnen flinke loonvorderingen uit voortvloeien. Voorkom dit door tijdig een aanbod te doen!

 

Om u te helpen tijdig en zorgvuldig aan deze verplichting te voldoen, kunt u deze maand bij één van onze arbeidsrechtadvocaten een gratis modelbrief opvragen. U kunt dit verzoek ook mailen naar info@avdw.nl.