Actualiteiten

Een aandeelhouder die plots komt te overlijden? Regel het vooraf!

Het is een situatie waaraan u waarschijnlijk liever niet denkt. Toch valt het aan te bevelen vooraf stil te staan bij de opvolging van een overleden aandeelhouder. Op het moment dat een aandeelhouder overlijdt, zullen (doorgaans) zijn erfgenamen de aandelen verkrijgen krachtens erfrecht. Dit kan vergaande consequenties hebben voor de besluitvorming binnen de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een gebrek aan kennis, ruziënde erfgenamen of zelfs impasses in de besluitvorming. Vaak is hierover al iets geregeld in de statuten in de zogeheten blokkeringsregeling. Indien u een blokkeringsregeling in de statuten hebt staan, controleer dan of de regeling naar wens is. Hebt u niets geregeld? Voorkom zoveel mogelijk problemen door vóóraf uw wensen vast te leggen in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst.