Actualiteiten

Een arbiter of een ‘gewone’ rechter; de consument mag kiezen

Eerder Tipten wij al dat u consumenten de gang naar de ‘gewone’ rechter niet mag onthouden door een arbitragebeding op te nemen in uw algemene voorwaarden. Per 1 januari 2015 is het arbitragebeding daadwerkelijk op de zwarte lijst komen te staan. Als u een arbitragebeding inroept tegenover een consument, is het beding onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar, tenzij u de consument een termijn van ten minste een maand geeft om voor de beslechting van het geschil (toch) voor de gewone rechter te kiezen. Er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2016 voor bestaande algemene voorwaarden, maar wij adviseren te controleren of uw algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de herziene arbitragewet. Pas uw werkwijze zo nodig aan; dit voorkomt teleurstellingen!