Actualiteiten

Enig bestuurder én aandeelhouder? Let op bij afspraken tussen BV en aandeelhouder!

Op het moment dat bij een eenpersoonsvennootschap (DGA) de vennootschap een overeenkomst aangaat met de enig aandeelhouder, moet de DGA de afspraken schriftelijk vastleggen. Denk hierbij aan een koopovereenkomst of dechargebesluit. Dit mag ook elektronisch, maar alleen facturen zijn onvoldoende. Als niet aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan, kan de overeenkomst bijvoorbeeld door de curator in faillissement worden vernietigd. De curator zou dan in geval van een koopovereenkomst het product kunnen opeisen. Het vereiste van schriftelijke vastlegging geldt niet als een overeenkomst tot de gewone bedrijfsuitoefening behoort. Dit verschilt per onderneming. Gaat u dus een overeenkomst ‘met uzelf’ aan, leg de afspraken dan waar nodig schriftelijk vast.