Actualiteiten

EVR-registratie: hoe kom ik ervan af?

Financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) kunnen (rechts)personen, waarvan/van wie de gedragingen hebben geleid of kunnen leiden tot benadeling van deze instellingen, registreren in een extern verwijzingsregister (“EVR”). Een voorbeeld van een dergelijke gedraging is het verstrekken van onjuiste informatie bij het afsluiten van een (bedrijfs)verzekering of hypotheek. Na registratie kunnen andere instellingen weigeren om financiële diensten te verlenen. U kunt verzoeken de registratie ongedaan te maken. Wordt dit geweigerd, dan kan de gang naar de rechter uitkomst bieden. De rechter toetst of de gedraging kan worden bewezen en kan op grond van het proportionaliteitsvereiste en het evenredigheidsbeginsel de gevolgen of de duur van de registratie matigen.