Actualiteiten

Facturen dienen altijd binnen 60 dagen te worden betaald: accepteer geen te late betalingen

Op 1 juli a.s. treedt een wet in werking die regelt dat grote bedrijven[1] hun leveranciers in het MKB altijd binnen 60 dagen moeten betalen. Deze wet is tot stand gekomen, omdat de wetgever oordeelde dat veel grote bedrijven een onredelijk lange betalingstermijn van (bijvoorbeeld) 90 of 120 dagen ‘afdwongen’ bij kleine(re) leveranciers. Hierdoor zouden veel leveranciers in het MKB in de financiële problemen komen. Alle (na 1 juli a.s. gemaakte[2]) afspraken waarin grote bedrijven (als afnemer) een langere betalingstermijn dan 60 dagen hanteren, zijn nietig. Als toch zo’n afspraak is gemaakt, geldt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. Als een bedrijf dan niet betaalt, gaat na 30 dagen de wettelijke handelsrente lopen.


[1] Voor de definitie van een groot bedrijf is aangesloten bij de definitie in het jaarrekeningenrecht.
[2] Voor bestaande afspraken geldt dat de nieuwe regeling pas na één jaar gaat gelden (per 1 juli 2018).