Actualiteiten

Formuleer de garantiebepaling zorgvuldig!

Neemt u een bedrijf over en neemt u in de koopovereenkomst garanties op? Formuleer die garanties dan zorgvuldig. Het gebeurt namelijk regelmatig dat een koper in het ongelijk wordt gesteld vanwege een onvoldoende duidelijke formulering. Zo oordeelde een rechter dat bijvoorbeeld ‘onverkort’ en ‘voorzien’ meerdere betekenissen hebben en de koper specifieker had moeten zijn met zijn formulering. Wees verder bijvoorbeeld alert wanneer u in de koopovereenkomst verwijst naar ‘de jaarrekening’. De jaarrekening omvat niet alleen de jaarcijfers, maar ook de toelichting! Als de garantie alleen ziet op de ‘balans(cijfers)’ verwijs daar dan expliciet naar. Kortom: voorkom problemen door uw garanties scherp te formuleren.