Actualiteiten

Formuleer de tekst van een cao-incorporatiebeding zorgvuldig

Als werkgever kunt u (vrijwillig) aansluiten bij een cao middels een zogenaamd incorporatiebeding. Dit is een beding in de arbeidsovereenkomst van uw werknemers dat bepaalt dat een bepaalde cao van toepassing is. Een incorporatiebeding kan slechts verwijzen naar de op dat moment geldende versie van de cao (statisch incorporatiebeding), maar kan ook verwijzen naar toekomstige versies van de cao (dynamisch incorporatiebeding). Bij een dynamisch beding werken wijzigingen in de cao door in de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers. Bij een statisch beding is dat niet het geval. Let dus op dit onderscheid bij het formuleren van de tekst van een incorporatiebeding.