Actualiteiten

Ga zorgvuldig om met - en voorkom - #MeToo-meldingen

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht u als werkgever beleid te voeren dat erop is gericht seksuele intimidatie te voorkomen. Zorg er onder andere voor dat duidelijk is (1) welke preventief beschermende maatregelen zijn getroffen, (2) bij wie werknemers een melding van (seksuele) intimidatie kunnen doen, (3) wie bevoegd is een dergelijke melding te onderzoeken en (4) op welke wijze u tegen ongewenst gedrag optreedt. Daarnaast is het van belang niet te lichtvaardig om te gaan met de belangen van de vermeende dader. Pas om die reden altijd hoor- en wederhoor toe en zorg ervoor dat een werknemer bij een onterechte beschuldiging wordt gerehabiliteerd. Leg dit beleid en de procedure schriftelijk vast en pas dit toe.