Actualiteiten

Gebruik min-maxcontracten voor flexibiliteit in uw onderneming

Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij zowel een minimum als een maximum aantal uren arbeid wordt overeengekomen. U spreekt met uw werknemer af dat hij in ieder geval recht heeft op loon over het minimum aantal uren. Ten aanzien van het aantal uren boven het minimum spreekt u met uw werknemer af dat u hem kan oproepen, waarna uw werknemer verplicht is gehoor te geven aan deze oproep. Op het moment dat uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, moet u slechts over het minimum aantal uren loon betalen. Een ander voordeel is dat uw werknemer, behoudens uitzonderingen, geen beroep kan doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang als hij in de voorgaande maanden niet meer heeft gewerkt dan het maximum aantal uren in het contract. Maak desgewenst gebruik van deze
flexibiliteit.