Actualiteiten

Gesprekken opnemen kan handig zijn

Ten aanzien van het opnemen van (telefoon)gesprekken bestaan veel misverstanden. Veel mensen die gesprekken willen opnemen, denken dat dit niet is toegestaan. Wanneer u echter zelf deelnemer bent aan het gesprek en het geen privékwestie betreft, is het maken van opnames wél toegestaan. De gemaakte opnames kunt u gebruiken voor onder andere bewijsdoeleinden. Deze opnames hebben dan over het algemeen niet te gelden als onrechtmatig verkregen bewijs. Let op dat het openbaar maken van een opgenomen gesprek (bijvoorbeeld op Social Media) niet mag in verband met de privacy. Voor het (stelselmatig) controleren van werknemers gelden voorts aanvullende eisen. Wees u dus bewust van de mogelijkheid gesprekken op te nemen en maak hier indien nodig gebruik van.