Actualiteiten

Gevolgen van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) voor de verhuurder

Juridisch zijn we het nieuwe jaar goed begonnen: per 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden, met als doel een schuldenaar van faillissement te redden. Ook voor een verhuurder met een noodlijdende huurder heeft dit gevolgen. Zo kan onderdeel van het aan te bieden akkoord zijn dat huurachterstanden (deels) worden kwijtgescholden. Daarnaast kan een huurder verzoeken het gehuurde tijdelijk niet te hoeven exploiteren of een lagere huurprijs vragen. Met deze laatste verzoeken hoeft een verhuurder niet in te stemmen, maar het risico bestaat dat een huurder vervolgens in het kader van het akkoord de rechter verzoekt de huur te mogen opzeggen. Als aan alle voorwaarden van de WHOA is voldaan, kan de rechter dit toestaan. Laat u dus goed adviseren in een dergelijke situatie!

 

Voor meer informatie over de WHOA klik hier.

 

AvdW wenst u een goed, succesvol en bovenal een gezond 2021 toe!