Actualiteiten

Het einde van de huur al ruim voor het einde daarvan regelen? Denk eens aan een beëindigingsovereenkomst!

Als u een zogeheten middenstandsbedrijfsruimte verhuurt, kunt u de huurovereenkomst niet zonder meer opzeggen. Door de wet worden namelijk strenge eisen gesteld. Zo kan de huurovereenkomst slechts op een beperkt aantal gronden worden beëindigd. Wanneer een huurder niet instemt met het einde van de huur, moet u naar de rechter. Wanneer echter bij het aangaan van de huurovereenkomst voor beide partijen duidelijkheid bestaat over de duur van de huur, kan het raadzaam zijn alvast een beëindigingsovereenkomst te sluiten. De huurovereenkomst eindigt dan op de overeengekomen datum, zonder dat nadere opzegging is vereist. Let op dat u zo’n beëindigingsovereenkomst pas kunt sluiten nadat de huurovereenkomst is aangegaan.