Actualiteiten

HET OVERGANGSRECHT TRANSITIEVERGOEDING: BETAAL NIET TEVEEL!

Per 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding voor werknemers met een lang dienstverband (een stuk) lager. Ongeacht de lengte van het dienstverband, wordt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. In principe krijgt deze regeling onmiddellijke werking. Daarom kan het gunstig zijn een ontslag uit te stellen tot na 1 januari 2020. Houd er wel rekening mee dat in onderstaande situaties nog het huidige recht geldt:
• wanneer de procedure bij UWV of de kantonrechter is gestart voor 1 januari 2020;
• de arbeidsovereenkomst voor die datum is opgezegd; of
• de werknemer voor die datum met het ontslag heeft ingestemd.