Actualiteiten

Houd bij een bedrijfseconomisch ontslag rekening met het mogelijke opzegverbod bij ziekte

Wanneer u op bedrijfseconomische gronden een ontslagaanvraag bij UWV doet, is het uitgangspunt dat UWV geen toestemming verleent wanneer het gaat om een arbeidsongeschikte werknemer. Dit opzegverbod geldt niet als uw werknemer zich ná het indienen van de ontslagaanvraag ziek meldt. Indien de werknemer zich na uw berichtgeving snel ziekmeldt, kan hij zich vervolgens dus niet op het opzegverbod beroepen. Niettemin blijkt uit jurisprudentie dat het opzegverbod tóch van toepassing kan zijn als het indienen van de ontslagaanvraag en de ziekmelding op dezelfde dag hebben plaatsgevonden. Voorkom dit door de aankondiging van ontslag pas te doen de dag nadat de ontslagaanvraag bij UWV is ingediend.