Actualiteiten

Houd goed zicht op de feitelijke uitvoering van een managementovereenkomst

Wanneer een bestuurder werkzaamheden verricht op basis van een managementovereenkomst (overeenkomst van opdracht), moet worden voorkomen dat deze achteraf wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst. Indien namelijk blijkt dat feitelijk sprake was van een arbeidsrelatie tussen partijen, heeft de bestuurder recht op arbeidsrechtelijke bescherming en vergoedingen. Het doorbetalen van de afgesproken (maandelijkse) vergoeding tijdens ziekte en het bestaan van een gezagsverhouding zijn bijvoorbeeld aanknopingspunten voor de rechter om een feitelijke arbeidsrelatie tussen partijen aan te nemen. Zorg dus altijd dat de daadwerkelijke uitvoering van de managementovereenkomst past bij de bedoeling van de overeenkomst.