Actualiteiten

Houd lijst van aanbrengsten actueel

Beschikt u over huwelijkse voorwaarden met een bijbehorende ‘staat of lijst van aanbrengsten’? Check dan regelmatig (bijvoorbeeld eens in het jaar) of die lijst nog actueel is. Een dergelijke lijst is bedoeld om in geval van scheiding of faillissement te kunnen aantonen aan welke echtgenoot de op de lijst genoemde goederen toebehoren. Het komt echter regelmatig voor dat op de lijst genoemde goederen inmiddels zijn vervangen. Of erger, dat bijvoorbeeld de onderneming of de woning niet is opgenomen. Dit kan flinke gevolgen hebben voor de bewijskracht die van de staat of lijst van aanbrengsten uitgaat.