Actualiteiten

Houd rekening met de Compensatieregeling bij einde slapend dienstverband

Het al dan niet beëindigen van slapende dienstverbanden na twee jaar ziekte is onverminderd actueel. Binnenkort zal de Hoge Raad definitief bepalen of, en zo ja in welke gevallen, u als werkgever verplicht bent op verzoek een slapend dienstverband te beëindigen met betaling van de transitievergoeding (TV). Als u slapende dienstverbanden voordien al wilt beëindigen, houd dan rekening met de (beperkingen uit de) Compensatieregeling TV, die per 1 april 2020 gaat gelden. De compensatie van UWV zal bijvoorbeeld niet hoger zijn dan de hoogte van de TV waarop de werknemer recht zou hebben gehad op het moment dat de verplichte loondoorbetaling wegens ziekte (104 weken) eindigt.