Actualiteiten

Houd rekening met de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet

Op 1 juli jl. is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Door deze wetswijziging hebben uw werknemers onder andere recht op toegang tot een ‘open spreekuur’ van de bedrijfsarts en een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsartsen moeten ook de werkplek kunnen bezoeken. Bovendien moeten de afspraken met uw arbodienstverlener voortaan worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening. Door de wijzigingen hebben niet alleen uw werknemers meer rechten, maar krijgt ook uw ondernemingsraad een instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker. Houd hier rekening mee binnen uw onderneming.