Actualiteiten

Houd rekening met de privacy van uw werknemers als u een recherchebureau inschakelt

Mocht u een werknemer verdenken van een strafbaar feit, maar kunt u deze verdenking lastig onderbouwen, dan kunt u een recherchebureau inschakelen. Zorg daarbij voor een duidelijke opdracht en daarnaast dat het onderzoek van het recherchebureau niet onzorgvuldig of onrechtmatig is waardoor u onterecht de privacy van uw werknemers schendt. In bepaalde gevallen is het aan te bevelen eerst met de werknemer in gesprek te gaan vóórdat u een recherchebureau inschakelt, met name bij het controleren van (de nevenactiviteiten van) een zieke werknemer. Voorkom zo dat u een (hoge) billijke vergoeding aan de werknemer dient te voldoen vanwege een privacyinbreuk.