Actualiteiten

Houd u aan de aanbestedingsregels!

Zodra een opdracht in de markt wordt gezet via een aanbesteding is de natuurlijke neiging van inschrijvers om de focus te leggen op de inhoud (meestal een plan van aanpak). Begrijpelijk, want dat is hun vak en bovendien vaak een tijdrovende aangelegenheid, terwijl de termijn van de inschrijfprocedure toch al niet al te ruim is opgezet. Het aanbestedingsrecht is echter formalistisch van aard. Het niet nakomen van de spelregels leidt vaak tot uitsluiting. Concentreer u daarom ook op de regels er omheen. Na het indienen van een goed plan uitgesloten worden van deelname omdat u het verkeerde lettertype hebt gebruikt, een regel te veel hebt geschreven of het Uniform Europees Aanbestedingsdocument niet goed hebt ingevuld, is een bittere pil.