Actualiteiten

Huurder op de zwarte lijst? Denk aan de AVG!

Als verhuurder hebt u wel eens te maken met huurders aan wie u liever niet nog eens verhuurt, zoals notoire wanbetalers of overlastgevers. Sommige verhuurders hanteren daartoe een zwarte lijst. Maakt u hier gebruik van, let dan op dat dit niet zomaar is toegestaan. Gegevens op de zwarte lijst zijn persoonsgegevens en daarom moet zo’n lijst voldoen aan de privacywetgeving. Zo moet er een gerechtvaardigd belang zijn voor de lijst (bijvoorbeeld wangedrag bestrijden). Indien u de lijst wilt delen met andere verhuurders - om te voorkomen dat (ook) zij de dupe worden van een dergelijke huurder - hebt u veelal een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig, omdat er vaak strafrechtelijke gegevens op staan. Houdt dus altijd goed rekening met alle voorwaarden!

 

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/zwarte-lijst