Actualiteiten

Informeer uw werknemers tijdig over het vervallen van vakantiedagen

Uw werknemers hebben recht op een wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2019 vervallen dus per 1 juli 2020. Mogelijk zijn vanwege Covid-19 nog niet al die dagen uit 2019 genoten. Informeer uw werknemers daarom over de vervaltermijn, zodat ze alsnog tijdig worden genoten. Hiermee weet u bovendien zeker dat de vervaltermijn geldt en voorkomt u dat werknemers na 1 juli nog aanspraak kunnen maken op die vakantiedagen.